Prijava

Već ste registrovani na našoj stranici, ali ne znate kako da se prijavite?

Možete se prijaviti na sledeći način:

  1. Kliknite na „Prijava“ u gornjem desnom uglu stranice;
  2. Upišite svoje korisničko ime i lozinku u za to predviđena polja;
  3. Kliknite na polje „Prijavi me„.

Ukoliko ste izgubili ili zaboravili Vašu lozinku možete je povratiti na jednostavan način:

  1. Kliknite na „Prijava“ u gornjem desnom uglu stranice;
  2. Kliknite na „Izgubili ste lozinku?„;
  3. Nakon što Vam se otvori nova stranica, unesite korisničko ime ili e-mail koji ste koristili prilikom registracije;
  4. Kliknite na polje „Resetuj lozinku„;
  5. Zatim ispratite instrukcije koje su prikazane na istoj stranici.
  /